1 apríla, 2024

AkoZarobiť.sk

Ako zarobiť, ušetriť a zhodnotiť peniaze…

Slovník Pojmov Internetového Podnikateľa

Affiliate marketing (provízny systém) – Je forma spolupráce majiteľov webových stránok, ktorí prostredníctvom internetu predávajú výrobky, alebo služby s partnermi, ktorí privádzajú na stránku predajcov potenciálnych zákazníkov a z každého uskutočneného predaja, alebo inej akcie na stránke predajcu získavajú podiel (províziu).

Affiliate network – Je sieť ktorá spája inzerentov (predajcov) a partnerov (majiteľov webstránok). Affiliate network obsahuje veľké množstvo rôznych affiliate programov, ktoré môžu partneri propagovať “pod jedným kontom“.

Banner – Jedná sa o reklamný formát používaný na webstránkach. Je to spravidla obdĺžnikový obrázok, animácia, prípadne interaktívna grafika zobrazená najčastejšie na okraji webstránok. Bannery tvoria stále jednu z najčastejších foriem reklamy na internete.

CPM – Je skratka odvodená od Cost Per Mile, čo znamená „cena za 1000 zobrazení“. Je to reklamný model, kde zadávatelia reklamy platia vopred stanovenú sumu za každých 1000 zobrazení reklamy. Bez ohľadu na to, či na reklamu niekto klikne, alebo nie. Zvyčajne sa používa pri bannerovej reklame.

CMS (Redakčný systém) – CMS je skratka pre content management system, u nás tiež nazývaný redakčný systém. Je to systém, ktorý umožňuje jednoduché pridávanie a upravovanie obsahu na webstránkach aj bez znalostí programovania.

Copywriting – Je reklamný odbor, ktorý sa zaoberá tvorbou zaujímavých textov s profesionálnym a unikátnym obsahom pre online aj offline reklamné kampane. Do kategórie copywritingu patrí samozrejme aj písanie textov pre webstránky, pretože práve tie sú jedným z najdôležitejších reklamných nástrojov firiem. Copywriter je človek, ktorý tirto texty tvorí.

CTR (Click Thru Rate) – Miera prekliknutia – spôsob merania úspešnosti PPC, alebo CPM reklamnej kampane. CTR je pomer medzi počtom zobrazení reklamy a počtom kliknutí na ňu. Čím vyššie CTR, tým úspešnejšia je reklamná kampaň.

Doména – Je internetová adresa, ktorá je vždy unikátna. Nahrádza konkrétnu IP adresu (identifikácia servera, na ktorom má doména webhosting). Pre užívateľov internetu je oveľa jednoduchšie zapamätať si názov domény (www.nieco.sk) ako číselnú IP adresu.

Freelancer – Malý podnikateľ (živnostník) bez zamestnancov, alebo človek pracujúci “na voľnej nohe“. Zvyčajne sa označenie freelancer používa pre malých internetových podnikateľov, ktorí poskytujú nejaké služby ako copywriting, webdizajn atď…

Google Adsense – Je systém od spoločnosti Google, ktorý umožňuje majiteľom webových zarábať peniaze umiestnením blokov so sponzorovanými odkazmi z Google AdWords. Z každého kliku na tieto odkazy získava majiteľ webstránok províziu.

Google Adwords – Je reklamný systém od spoločnosti Google. Ak si zadáte reklamu na Google AdWords, vaša reklama sa môže zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania Google, alebo na webstránkach partnerov, ktorí používajú Adsense.

HTML – HyperText Markup Language je značkovací (nie programovací) jazyk, ktorým sa zobrazuje obsah webových stránok. Každý web, ktorý zobrazíte v prehliadači sú v skutočnosti HTML kódy, v ktorých je uložený textový a obrazový obsah. HTML sa používa na tvorbu jednoduchých webstránok.

Kľúčové slovo (Keyword) – Je fráza, ktorú hľadajúci zadá do vyhľadávača a ktorú sa web stránka snaží zacieliť. V širšom význame sa kľúčovému slovu rozumie akákoľvek hľadaná fráza. Napríklad, ak niekto hľadá hotel v Bratislave, pravdepodobne zadá do vyhľadávača niektoré z nasledujúcich kľúčových slov: hotel Bratislava, hotely Bratislava, ubytovanie v Bratislave, Bratislavské hotely.

Linkbuilding (Budovanie spätných odkazov) – Táto činnosť je jednou zo súčastí optimalizácie webstránok pre vyhľadávače. Je to získavanie odkazov z iných webstránok, ktoré smerujú na vašu webstránku. Je to spôsob, ktorým na vašu webstránku privádzate návštevníkov.

Monetizácia – Je výraz pre spôsob, ktorým zarábate na niečom peniaze. Napríklad: vašu webstránku môžete monetizovať (môžete na nej zarábať peniaze) viacerými spôsobmi.

Newsletter – Je anglický termín označujúci emailový spravodaj (news = novinky, letter = list). Ide o emaily, pravidelne zasielané prihláseným odberateľom. Emailový marketing dnes patrí k lacným a efektívnym marketingovým nástrojom.

Open source – Sú to systémy, alebo softvéry, na ktorých tvorbe sa môže podieľať každý a každý ich môže používať zadarmo. K open source patria napríklad operačné systémy Linux či FreeBSD, webový server Apache, skritpovacie jazyky PHP alebo Python, databázy MySQL či PostgreSQL alebo napríklad internetový prehliadač Firefox.

Outsourcing – Týmto pojmom sa označuje zabezpečenie určitej časti činnosti firmy inou, externou organizáciou. Zjednodušene teda outsourcing predstavuje akýsi prenájom externých zdrojov. Zmyslom outsourcingu je nerobiť to, čo pre nás môže zabezpečiť niekto iný, v lepšej kvalite, alebo lacnejšie, a radšej sa sústrediť na tú oblasť podnikania, v ktorej sami vynikáme.

Plugin (Prídavný modul) – Alebo tiež nazývaný zásuvný modul je počítačový program, ktorý rozširuje funkcie iného programu alebo ho dopĺňa.

PPC – Je skratka odvodená od Pay Per Click, čo v preklade znamená „plať za klik“. Je to reklamný model, kde zadávatelia reklamy platia iba vtedy, keď niekto na reklamu klikne narozdiel od modelu CPM, kde sa platí za zobrazenia reklamy.

PR články – PR článok (PR je skratka pre Public relation – vzťahy s verejnosťou) je nástroj marketingovej komunikácie. Kedysi boli za PR články považované iba klasické tlačové správy, ale dnes je za PR článok považovaný aj akýkoľvek komerčný text (písaný na zákazku) slúžiací napríklad k propagácii produktu, alebo služby.

RSS – Je súbor (webstránky), ktorý slúži na jednoduché šírenie jej obsahu na internete. RSS je určený na komunikáciu s RSS čítačkami (napríklad Google Reader), takže vďaka tomu môžete na jednom mieste-v čítačke čítať nový obsah na jednej, alebo viacerých webstránkach aj bez toho, aby ste ich navštívili.

SEO – Je skratka pre Search Engine Optimization. SEO je činnosť, ktorou optimalizujete vašu webstránku tak, aby sa umiestnila vo vyhľadávačoch na čo najlepších pozíciách na určité kľúčové slová (najčastejšie vyhľadávané výrazy). Čím lepšie umiestnenie vo vyhľadávači, tým lepšia je návštevnosť stránky.

Spätné odkazy – Sú odkazy, ktoré smerujú na vašu webstránku z iných webstránok.

URL (Uniform Resource Locator)Unikátna adresa súboru, alebo stránky na internete.

Web 1.0, 2.0, 3.0 – Sú to výrazy pre definíciu webstránok. Kedysi boli všetky webstránky v kategórii Web 1.0, pretože to boli jednoduché stránky bez možnosti interaktivity medzi návštevníkom a majiteľom webstránok. Web 2.0 a 3.0 to už umožňuje a tiež umožňuje návštevníkom webstránok pridávať ich vlastný obsah.

Webhosting – Je to služba webhostingových spoločností, ktoré prenajímajú priestor na ich serveroch, kde môžete umiestniť súbory vašej webstránky. Tu sa môžete dozvedieť viac o webhostingoch a o tom, ako si vybrať najlepší webhosting.

Webinár – Webinár je názov pre seminár (školenie, prezentácia) prostredníctvom internetu. Existujú na to rôzne platformy, ktoré to umožňujú, napríklad gotomeeting.com

Webmaster (Webmajster) – Majiteľ internetovej webstránky, ktorý ju spravuje, alebo iný človek, ktorého majiteľ webstránky na to najme. Webmaster ma za úlohu sa starať o funkčnosť webstránky, jej úpravy, spravovanie obsahu atď.

Webové šablóny (témy) – Vopred pripravený dizajn a rozsah webových stránok. Šablóna neobsahuje žiadne dáta, to znamená, že ju stačí naplniť vlastným obsahom, čím získate plnohodnotnú hotovú webstránku.

Whois – Je označenie databázy, ktorá slúži na evidenciu údajov o majiteľoch domén a IP adries. Cez whois môžete zistiť, kto je majiteľom nejakej domény, kontaktné údaje na majiteľa domény, alebo zistiť informácie o doméne.

WYSIWYG editor – WYSIWYG je skratka pre What You See Is What You Get, čo doslova znamená čo vidíš, to dostaneš. Ide o softvér, alebo aplikáciu pre jednoduchú a rýchlu tvorbu a úpravu webstránok aj bez znalostí programovacích jazykov. S WYSIWYG editorom ako napríklad XsitePro môžete vytvárať profesionálne webstránky aj keď ste to nikdy pred tým nerobili. Pre CMS WordPress existuje množstvo pluginov, alebo šablón, ktoré umožňujú editovať vašu webstránku vo WISIWIG editore.