31 marca, 2024

AkoZarobiť.sk

Ako zarobiť, ušetriť a zhodnotiť peniaze…

Podmienky používania

Vitajte na stránke akozarobit.sk. Návštevou akozarobit.sk, (ďalej len “stránka”) súhlasíte s týmito podmienkami používania. Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť Webzone, s.r.o., (ďalej len “prevádzkovateľ”) Prevádzkovateľ má právo tieto podmienky používania a obsah stránky kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Záruky a zodpovednosť

Obsah stránky je určený iba pre všeobecné informovanie a použitie. Ani my, ani žiadna tretia strana neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť, kompletnosť alebo vhodnosť informácií a materiálov nachádzajúcich sa na týchto webových stránkach.

Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné finančné straty spôsobené osobným konaním, alebo za samotné konanie používateľa na základe informácií alebo materiálov publikovaných na tejto web stránke.

Na stránke sa môžu nachádzať aj odkazy na iné web stránky. Tieto odkazy sú poskytované pre poskytnutie dalších informácií, prípadne reklamy. Prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za obsah odkazovaných webstránok.

Obsah stránky

Prevádzkovateľ môže ľubovoľne pridávať, odoberať, alebo meniť obsah stránky, bez predošlého upozornenia.

Každý používateľ môže na stránke pridávať komentáre k článkom, pre ktoré platia osobitné pravidlá uvedené nižšie.

Na stránke sa môže nachádzať aj obsah tretích strán ako reklama, alebo reklamné systémy, pre ktoré platí ochrana súkromia.

Komentáre

Komentáre musia obsahovať meno a platnú emailovú adresu ako povinné údaje. Tieto údaje podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.

Obsah komentáru musí súvisieť s príspevkom a byť zameraný na tému článku, prípadne súvisieť s obsahom stránky. Komentáre by mali byť prínosom pre obsah stránky a pre ostatných používateľov.

Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy, sex, alkohol, drogy a iný obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s obsahovou náplňou stránky alebo podmienkami používania služieb tretích strán.

Komentáre nesmú obsahovať spam, alebo byť vytvorené zjavne iba na propagáciu firmy, alebo webstránky.

Komentáre, ktoré porušia tieto podmienky nebudú uverejnené a budú zmazané administrátorom.

Autorské práva

Táto webstránka obsahuje informácie a materiály, chránené autorským zákonom, ktoré sú vlastníctvom Webzone, s.r.o., alebo na ich používanie máme licenciu. Medzi tieto informácie a materiály patria: texty, články, obrázky a fotografie, audio a video nahrávky, prvky grafického dizajnu, zdrojový kód a iné. Neautorizované komerčné používanie, alebo šírenie obsahu stránky je trestné a môže mať za následok opatrenia na odškodnenie autora a stiahnutie obsahu z internetu.

Používateľ by sa mal sám oboznamovať s prípadnými zmenami týchto podmienok používania.

Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom 1.11.2016